Generell informasjon

Styre og stell

Meningsytringer

Bildesamling

Litt av hvert

Nyttige lenker

E-Mail


 

Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter

Informasjon til sameiere og andre:


 

Med dette nettstedet håper styret i Sameiet å ha lagt grunnen for at informasjonsflyt og meningsutveksling mellom styret og sameierne og sameierne imellom blir forenklet. Det er lagt ut informasjon som kan være av interesse for sameierne, som regnskap, budsjett og referat fra årsmøtene. Her finnes også orientering til nye sameiere med nyttige opplysninger. Saker av felles interesse må man ha brukerrettigheter for å lese, mens generell informasjon, bildegalleri og pekere er åpne for alle. Det er opprettet et eget diskusjonsforum som åpnes med knappen - "Meningsytringer" - til venstre på denne siden. Etter at nettstedet etterhvert kom på bena ultimo mai 2007, kunne godt responsen fra sameierne ha vært bedre.Her er det bare å melde seg på med kommentarer eller spørsmål. Målet er at alle leilighetene er representert med minst en bruker. Dit er det langt frem... Et utvalg av bilder fra anlegget, natur og folk og dyr i Nordfjella (=Skarvheimen) er på plass og vil bli utvidet etterhvert. Send meg gjerne egne bilder som kan ha interesse for andre. Skrevne bidrag og bilder fra turer i området er velkomne. For å unngå at diskusjonssidene fylles med søppel av uvedkommende, er det nødvendig å være restriktiv med hensyn til hvem som kan bli medlem og det er derfor lagt inn et filter som krever at administrator godkjenner hver enkelt "ansøkning". Legg derfor inn informasjon som gjør det mulig å lese ut hvilken tilhørighet du har til Sameiet Bergsjø høyfjellsleiligheter. Hvis ikke, får du ikke tilgang til de sameieinterne sidene. ------ Ansvarlig for nettstedet er Carl Müller, leilighet 305, e-postadresse: carl.muller@medisin.uio.no Hvis noen kan bidra med forbedringer eller har forslag til endringer, vennligst send meg en e-post. ------- For potensielt interesserte som kunne ønske å leie på Bergsjø for kortere eller lengre tid, gjøres det oppmerksom på at det ikke er lagt opp til noe organisert utleie. Sameierne ønsker en kultur med beboere som føler tilknytning til og ansvar for et anlegg som alle skal trives i og i så måte er eierskap et viktig element. Fra ultimo januar 2009 har sameiets nettkamera vært operabelt. Det ser sørøstover og viser innkjørsel, innerste del av Bergsjø og Vardehovda. Peker til kameraet finnes til venstre på siden under "Nyttige lenker." Med tid og stunder kommer kanskje også en værstasjon...